Jak se naučit pracovat s emocemi?Psychologie dnešní doby

Dříve se psychologie a vůbec prožívání emocí moc neÅ™eÅ¡ilo. Jak by ne, zkrátka na to nebyl Äas. Lidé si museli obstarat a vypÄ›stovat jídlo a Å™eÅ¡it základní potÅ™eby (jako teplo a obleÄení). S tím ale jak Å¡la životní úroveň nahoru a jaký lidé udÄ›lali pokrok se zaÄalo více hovoÅ™it o lidské duÅ¡i, prožívání, traumatu, emocích a tak dále.

Na trhu dnes najdete nespoÄet knih, Äasopisů, kurzů, webinářů, které se tímto zabývají. A spotÅ™ebitelé to hltají, už totiž nechtÄ›jí být otrokem své vlastní hlavy. 

Emoce se neobjevují z niÄeho nic. Ve vaÅ¡ich silách není ovlivnit to, aby se emoce vůbec neobjevila. Ale ve vší moci už je, ovlivnit, jak s ní naložíte.

Ale jak se tedy nauÄit pracovat se svými emocemi? PÅ™ipravili jsme pro vás jednoduchý a jasný návod, který vám s tím pomůže.

pár

VezmÄ›te si tužku, papír a pojÄte si zapisovat.

1) PÅ™iÅ¡la k vám emoce. ZapiÅ¡te si, co pÅ™esnÄ› teÄ cítíte. Například: jsem naÅ¡tvaný.

2) Jak se emoce projevuje na tÄ›le? Například: zÄervenaly mi tváře, sevÅ™el se mi žaludek.

3) Co způsobilo, že se emoce objevila? Například: naÅ¡tval mÄ› syn, že si utíral ruce od keÄupu do prostÄ›radla. 

4) Jaký mi dává emoce signál? Například: ztrácím kontrolu. 

5) Mohu s touto emocí něco dělat nebo ji mám nechat odeznít? Nechám ji odejít, stejně jak přišla.

žena

TÄ›chto 5 bodů si nalepte tÅ™eba na lednici nebo do diáře a snažte se podle toho na sobÄ› pracovat. Emoce, aÅ¥ už jsou jakékoliv neberte jako nÄ›jaké hrůzostraÅ¡né příšery, kterým se musíte vyhnout nebo je potlaÄit. To, že si každou emoci v klidu projdete v hlavÄ› z nich nakonec udÄ›lá vítané parťáky. A jako bonus, když to u vás uvidí okolí, zaÄne to tÅ™eba taky praktikovat.

Tip: práce s emocemi je bÄ›h na dlouhou traÅ¥. Proto se netrestejte a nestresujte tím, že vám to z poÄátku půjde pomalu nebo nepůjde vůbec. Trénujte a pozitivní výsledky se brzy dostaví.