Reklama ich inšpiruje


Máte pocit, že vaÅ¡e deti majú Äím Äalej, tým nezmyselnejÅ¡ie požiadavky týkajúce sa darÄekov od JežiÅ¡ka?  Výraznú úlohu v tom hrá iste televízna a internetová reklama, ktorá dokáže detské túžby ovplyvniÅ¥ viac, ako by si rodiÄia želali. Uvedomila som si to nedávno, keÄ syn zistil, že nutne potrebuje akúsi straÅ¡ne Å¡karedú postaviÄku z filmu, ktorý ani nikdy nevidel a už vôbec nie je urÄený detským oÄiam.

Nie sú všetky rovnaké

V naÅ¡ej rodine sme vždy uprednostňovali darÄeky, ktoré naÅ¡ich potomkov aspoň akýmsi spôsobom rozvíjajú. Knihy patria k tým najobľúbenejším, hraÄky sú najlepÅ¡ie z dreva a hodia sa aj Å¡portové potreby. Tento rok vÅ¡ak zrejme prikúpime aj vytúženú a mnohokrát spomínanú  nafukovaciu sedaÄku, aby sme mali na Äom leňoÅ¡iÅ¥ a ÄítaÅ¥, v lete ju vezmeme na každý náš výlet a keby sme aj nikam neÅ¡li, urÄite pre ňu synovia vymyslia nejaké iné využitie v ich vlastnej izbiÄke. Tento nápad nám vnukla, Äuduj sa svete, reklama. A potom že sú v nich samé nezmysly. Je vidieÅ¥, že ich netreba hádzaÅ¥ vÅ¡etky do jedného vreca.