Nechybí vám v dílně dutinoměr?Při výrobě lecčeho se neobejdeme naprosto samozřejmě bez nejrůznějších nástrojů. Tyto potřebujeme buď k tomu, abychom zvládli odvést nějakou práci naprosto precizně a efektivně, nebo k tomu, abychom takovou činnost vůbec byli schopni nějak zvládnout. Protože všichni už jsme se aspoň někdy přesvědčili o tom, že ne všechno lze zvládnout holýma rukama.

Když třeba chceme vyvrtat otvor do nějakého pevného materiálu, potřebujeme k tomu vhodný vrták. Třeba s vrtačkou, třeba nebozez, to podle okolností. A k tomu bychom mnohdy neměli postrádat ani dutinoměr, kterým se sice do ničeho nehloubí díry, ale přesto je tu tento neocenitelným pomocníkem.

člověk v dílně

Když má někdo zhotovující otvory dutinoměr, má jistotu, že nebude dělat do svého výrobku díry ani příliš velké, ani příliš malé, ale výhradně přesné. Protože je tu tento nástroj právě k tomu, aby se jím velice přesně změřil právě vnitřní nebo vnější zpravidla válcovitý průměr otvorů.

Kdyby takové dutinoměry neexistovaly, výrobci by nedosáhli ideální přesnosti otvorů. Vyráběli by je jenom od oka, a to by bylo samozřejmě v mnoha případech nežádoucí, mělo by to negativní vliv na kvalitu a tím pádem i na uspokojení těch, kdo výrobky s takovými otvory potřebují. Ale s dutinoměry se dá zajistit žádaná přesnost. A to ať už se použije dvou- nebo třídotekový dutinoměr v provedení mechanické, digitální, pistolové či praktické sady vhodné pro jakýkoliv rozměr oněch otvorů.

práce v dílně

A když za takového pomocníka nechce někdo utrácet příliš, nemusí. Lze si něco takového koupit i od prodejců nadbytečných zásob jiných firem. A pak je cena tohoto velice příjemná. Protože když se toho některé firmy touží zbavit coby něčeho zbytečného, co u nich jen zabírá místo, jsou ochotné jít s cenou i citelně dolů. A to je šance pro ty, kdo to naopak potřebují a zároveň touží ušetřit.