Je vrcholový sport ještě vůbec o sportu?Že je vrcholový sport svÄ›tem sám o sobÄ›, není žádným pÅ™ekvapením. Zajímavé vÅ¡ak je, jak moc se od toho skuteÄného liší. Pokud se totiž podíváme na celou vÄ›c blíže, zjistíme, že vlastní sportovní výkony nehrají mnohdy až tak velkou roli. Zjistíme, že zdaleka nejdůležitÄ›jší jsou nakonec peníze.

 

NejÄastÄ›ji to můžeme vidÄ›t například ve fotbale. Zde je pomÄ›rnÄ› mnoho známých skandálů, kdy rozhodÄí brali úplatky, a podle vÅ¡eho se nejedná o ojedinÄ›lé případy. Nezáleží tedy na tom, jak se fotbalisté snaží, jako spíše na tom, kolik má daný klub penÄ›z a jaké má známosti.

 

v různých zemích jsou populární různé sporty

 

Problémy ovÅ¡em nemusí být ani jen finanÄní. Velmi známé jsou i nejrůznÄ›jší případy v dopingu, zejména pak v individuálním sportu, jako tÅ™eba atletika. Jejich používání je rozšířeno také v kulturistice.

 

PomÄ›rnÄ› rozšířený je doping také ve zvířecích sportech, zejména v dostizích. A aÄkoliv jsou zavedeny dopingové testy, ani ty neodhalí vÅ¡echny případy. ZvláštÄ› proto, že i zde mluví peníze. Není příliÅ¡ obtížné zaplatit, aby ono náhodné testování nebylo až tak náhodné.

 

fotbal je u nás nejpopulárnější

 

Hlavním problémem jsou zde peníze, které jsou skuteÄnÄ› velké. To také znamená, že lidé jsou ochotni udÄ›lat téměř cokoliv, aby je získali, o slávÄ› s tím spojené nemluvÄ›. StaÄí si jen uvÄ›domit, kolik sportovců má v podstatÄ› status celebrity, a samozÅ™ejmÄ› také výhody s tím spojené.

 

Je tu také fakt, že vÄ›tÅ¡ina vedoucích pozic v nejrůznÄ›jších sportovních svazech je držena staršími, konzervativními lidmi, kteří se brání jakékoliv zmÄ›nÄ›. Nikoliv nejménÄ› pak proto, že jim ze souÄasné situace plynou velké peníze, a to právÄ› díky rozsáhlé korupci.

 

Dalo by se s tím nÄ›co dÄ›lat? Za souÄasné situace to bohužel vypadá, že nikoliv. Dokud se nezmÄ›ní samotný princip financování vrcholných sportovních soutěží, pak není příliÅ¡ velká Å¡ance na zmÄ›nu. PříliÅ¡ mnoho lidí na tom vydÄ›lává příliÅ¡ mnoho penÄ›z, než aby zde k tomu byla nÄ›jaká vůle. A to je Å¡koda, neboÅ¥ tím netrpí nikdo jiný než samotný sport.