Je globalizace dobrým trendem?Není pochyb o tom, že dnes vidíme posun svÄ›tových trendů. Ty se nejÄastÄ›ji týkají globalismu. Tento pojem slyÅ¡el nejspíš každý, avÅ¡ak jen málokdo má skuteÄnÄ› pojem o tom, co vlastnÄ› znamená. PÅ™itom to, zda uspÄ›je Äi nikoliv, je pro nás velmi důležité. Podle toho se totiž bude utvářet naÅ¡e budoucnost, a to není nic, co bychom mÄ›li brát na lehkou váhu.

 

pohled na Zemi z vesmíru

 

Nejprve je tedy vhodné říci si, co vlastnÄ› tento pojem znamená. V podstatÄ› jde o to, že veÅ¡keré národy budou sjednoceny. To znamená, že bude jedna kultura, jedno platidlo, byÅ¥ se (prozatím) nepoÄítá s jednou centrální vládou. Státy tedy budou mít svou autonomii, avÅ¡ak budou se podobat jeden druhému jako vejce vejci, samozÅ™ejmÄ› s pÅ™ihlédnutím k přírodním a klimatickým podmínkám té které zemÄ›.

 

Výhody jsou zde celkem jasné: zjednoduÅ¡ené obchodování a také to, že ÄlovÄ›k bude mít stejné příležitosti bez ohledu na to, kde se narodí. To dnes bohužel nefunguje ani na národní úrovni. Studie ukazují, že úspÄ›ch je velmi Äasto dán tím, do jaké spoleÄenské vrstvy se ÄlovÄ›k narodil. Globalizace by vÅ¡ak mÄ›la v tomto ohledu pÅ™inést alespoň urÄité sjednocení, kdy nebude záležet na konkrétním státu.

 

urÄité zvyky se ztratí

 

ČásteÄnÄ› jej můžeme vidÄ›t i dnes, nejÄastÄ›ji v podobÄ› nadnárodních Å™etÄ›zců. I do tÄ›ch nejzapadlejších státeÄků se již dostává McDonald´s a další korporace. Alespoň na této úrovni to tedy funguje. Je vÅ¡ak otázkou, zda je tento trend skuteÄnÄ› tak dobrý, jak je nám Äasto prezentováno. I zde totiž najdeme urÄité háÄky.

 

Tím asi nejdůležitÄ›jším pro mnoho lidí je ztráta vlastní národní identity. Mnozí se (leckdy oprávnÄ›nÄ›) obávají ztráty Äi zakázání urÄitých tradic a zvyků, které zde byly provozovány po celé generace. A pravdou je, že i to můžeme leckde vidÄ›t, nejÄastÄ›ji z důvodu spoleÄenského tlaku.

 

Je tedy jasné, že zde máme i urÄité nevýhody. Musíme vÅ¡ak zvážit, zda skuteÄnÄ› pÅ™evažují nad výhodami, které nám to pÅ™inese.