Angína očima psychosomatikyCo je angína?

Angína je zánÄ›t krÄních mandlí, proto také jako prvotní symptom je bolest v krku. Mezi další příznaky patří horeÄka, slabost, zimnice a bolest hlavy. V 90% případů je angína bakteriálního původu.

Pokud vás angína potrápí jen obÄas zÅ™ejmÄ› to Å™eÅ¡it nebudete. LékaÅ™ vám pÅ™edepíše antibiotika, nejÄastÄ›ji penicilin, vyležíte se doma a je to. Na pozor se dejte, pokud vás angína zaskoÄí vícekrát za rok. Jak je známo duÅ¡e i tÄ›lo jsou spojené nádoby a tak nemusí být náhoda, že letos už potÅ™etí máte krk jako v jednom ohni.

nemoc

Ale co pÅ™esnÄ› znamená angína oÄima psychosomatiky?

Jak již bylo psáno výše, angína postihuje krk. PÅ™iÄemž krk je brána mezi srdcem a hlavou. PÅ™es krk vydáváme zvuky, mluvíme, komunikujeme. A právÄ› pokud nÄ›co nechceme říci, zasekne se nám to v krku. Může se stát, že s nÄ›kým nesouhlasíte nebo si neumíte vytyÄit hranice a tím pádem máte krk oslabený. Viry a bakterie, které byste jinak úspěšnÄ› zdolali se vám pak usadí na mandlích.

Strašák angína a psychosomatika, není to váš případ?

  • nevyÅ™Äené emoce
  • pÅ™enesenÄ› Å™eÄeno svázané hrdlo (kvůli nÄ›komu)
  • neprojevené smutky
  • strach
  • nepÅ™esné nebo žádné vyjádÅ™ení svých potÅ™eb

Co s tím aneb jaká je léÄba?

Pokud angína udeří vší silou, pravdÄ›podobnÄ› pomohou jen antibiotika. Ale pro příštÄ› zapracujte na své mysli a svých emocích. Pomalu trénujte mluvení o svých emocích, nepotlaÄujte je. Nesnažte se vÅ¡em za každou cenu vyhovÄ›t. Projevujte sami sebe autenticky a asertivnÄ› sdÄ›lujte své potÅ™eby. 

Tip: zprvu to možná půjde těžko, ale i malé krůÄky se poÄítají. Za každý byÅ¥ sebemenší pokrok se nezapomeňte pochválit. 

žena

Přírodní léÄba angíny

Jako podpůrný prostÅ™edek k antibiotické léÄbÄ› kloktejte vincentku, pijte teplý Äaj s medem a citronem a dodržujte klidový režim a odpoÄinek na lůžku.

Tip: z bylinek se doporuÄuje Å¡alvÄ›j, Äerný bez a plody šípkové růže