Jak zútulnit velký důmKaždý z nás má samozřejmě svůj vkus, mnoho z nás však sní o tom, že budou bydlet ve velkém domě. Zdaleka ne každému se to samozřejmě podaří, avšak i když ano, mnohdy nastávají i jiné problémy. Jedním z nich je i to, že zde máme mnoho prázdného prostoru. A pokud jej nějakým způsobem nezaplníme a nezútulníme, rozhodně se tam nebudeme cítit dobře. Problém je v tom, jak to udělat.

 

útulný domov

 

Na rozdíl od bytů, kde je vhodné prostor opticky zvÄ›tÅ¡ovat, se zde Äasto vyplatí jej naopak zmenÅ¡it. K tomu bychom mÄ›li pÅ™ihlédnout pÅ™i poÅ™izování a stavÄ›ní nábytku. JistÄ›, prostor by nemÄ›l být „pÅ™eplácaný“ a vÅ¡e by k sobÄ› mÄ›lo barevnÄ› i tematicky ladit, avÅ¡ak nemusíme si dÄ›lat starosti s tím, aby zde zbyl dostatek místa.

 

Pomoci mohou i nejrůznÄ›jší dekorace, které zavÄ›síme například na zeÄ nebo je vhodnÄ› rozmístíme po místnosti. Obchody jich nabízí skuteÄnÄ› velké množství, a tak si můžeme vybrat takové, které se nám budou nejvíce líbit. Jen je opÄ›t dobré se postarat o to, aby ladily se zbytkem místnosti.

 

velký dům

 

Vhodné také je, pokud má každá místnost nÄ›jaký svůj jasný úÄel, pÅ™iÄemž žádná by nemÄ›la sloužit jen jako jakési skladiÅ¡tÄ› vÄ›cí, které nemáme kam jinam dát a které se jinam nehodí. Využití každého prostoru je pro jeho zútulnÄ›ní základem.

 

I proto je vhodné, pokud se do vÄ›tších domů nastÄ›huje rodina s více Äleny, případnÄ› skupina více lidí. Každý tak bude mít svou vlastní místnost, což znamená, že žádná nezůstane nevyužita. Naopak pokud tam bude žít ÄlovÄ›k sám, a navíc toho mnoho nevlastní, může se lehce stát, že si bude pÅ™ipadat ztracen a opuÅ¡tÄ›n. A to rozhodnÄ› není dobré pro psychické zdraví.

 

Bydlení je tedy tÅ™eba vybírat s rozumem. Pamatujme, že v nÄ›m budeme žít s nejvÄ›tší podobností mnoho desítek let. MÄ›lo by nám tedy po vÅ¡ech stránkách vyhovovat. RozhodnÄ› je tedy lepší dát si pÅ™i výbÄ›ru na Äas a zvolit skuteÄnÄ› to pravé. Koneckonců, od nÄ›j se odvíjí i kvalita naÅ¡eho života.